Welkom bij Stichting Onder Dak

Stichting Onder Dak Gehandicaptenberaad Dronten is in 1994 opgericht, en heeft als doel:

- De integratie van mensen met een handicap
- De belangenbehartiging van/voor mensen met een chronische ziekte en/of handicap, zowel lichamelijk als  verstandelijk als geestelijk
- Het bevorderen van samenwerking met verenigingen en stichtingen die zich voor bovenstaande doelgroep inzetten
- Het bevorderen en organiseren van lotgenotencontact en het geven van voorlichting aan de doelgroep.

Zo werden onze doelstellingen in de akte van oprichting vastgelegd.

Nu, een flink aantal jaren later, kan men stellen dat onze doelstelling onveranderd is en is onze stichting enorm gegroeid. Ruim zestig vrijwilligers, verdeeld over ruim 10 werkgroepen, zetten zich in voor mensen met een beperking.

Op deze website kunt u precies zien wat wij doen.

De website van St. Overlegorgaan Belangenbehartiging Dronten is in de lucht. Stichting Onder Dak heeft zitting in deze organisatie en daarom wijzen wij u graag op deze link: www.obd-dronten.nl