Welkom bij Stichting Onder Dak

Banner DrontenpasOnder Dak is al sinds 1994 bezig om mensen met een beperking en/of een chronische ziekte te helpen om hun leven in de gemeente Dronten te verbeteren en hun belangen te behartigen.

Wij kijken daarbij kritisch naar de regels van de gemeente:

  • Kan iedereen meedoen in Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant?
  • Kan iedereen alle voorzieningen krijgen die nodig zijn?
  • Zijn de regels van de gemeente (de verordeningen) bruikbaar voor onze mensen?

En als iets niet in orde is, dan trekken we bij de gemeente aan de bel en proberen er iets aan te doen.
Graag horen wij van u, inwoners van gemeente Dronten, of er iets niet klopt.
Wij zoeken zelf uiteraard ook naar problemen en mogelijke oplossingen.
Naast deze taken organiseren wij ook activiteiten voor de inwoners van Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant.
Lees meer hierover bij ‘Organisatie’ onder het kopje Sociaal Adviseur.
Sommige activiteiten zijn uitsluitend bestemd voor mensen met een beperking / chronische ziekte.
Bij alle andere activiteiten proberen we in het kader van de integratie zoveel mogelijk een leuke mengeling te maken van mensen die wel en niet in de doelgroep thuishoren.

Suggesties voor nieuwe activiteiten zijn van harte welkom.

Stichting Onder Dak maakt deel uit van Stichting Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Dronten.